Med unika möjligheter att samköra våra register kan vi skapa kopplingar och urval skräddarsydda efter dina behov. Våra smarta verktyg är din bästa vän!

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende.

Fastighetsregistret  innehåller information om alla fastigheter i Sverige.  Dessutom innehåller registret information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Fastighetsprisregistret innehåller information om försäljningar och andra överlåtelser av fastigheter.

Informationen om en överlåtelse kan till exempel vara köpeskilling, köpedatum, köpare och säljare.

Förutom överlåtelser via köp innehåller fastighetsprisregistret information om överlåtelser som skett via arv, byte eller gåva.

Registret täcker hela landet och omfattar alla fastigheter.

Självklart hjälper vi Er att leverera den bostads- och fastighetsinformation Ni önskar.

Information

Informationsgruppen i Sverige AB
559052-4582
Hulda Mellgrens gata 11 B
421 32 Västra Frölunda

Kontakt

Helgfria vardagar
08.00 – 17.00

Telefon:
010 – 410 00 00